Skolens historie

 

Stavanger offshore tekniske skole - "SOTS" ble etablert 15. november 1853, og het da Stavanger offentlige sjømannsskole. Rogaland fylkeskommune overtok driften i 1964, og fra 1977 fikk skolen, sammen med maskinistskolen, navnet Stavanger maritime skole. Senere i 2001 ble maskinistskolen slått sammen med Stavanger tekniske fagskole, og dermed ble navnet Stavanger offshore tekniske skole. Skolen tilbyr nå videregående opplæring, fagskoleutdanning og voksenopplæring.