Videregående skole

Vær den du er - bli hva du vil!

Vi har godt læringsmiljø og blant landets beste opplæring. Husk søknadsfristen 2. mars. Vi gleder oss til å ta imot deg.

Våre utdanningsprogram

Søk skoleplass

Skolens brosjyre

SOTS - mer enn offshore-teknisk

Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) er en yrkesfaglig videregående skole med 105 elever, fordelt på Teknikk og industriell produksjon (Vg1 TIP), Brønnteknikk (Vg2) og Kjemiprosess (Vg2). Også Laboratoriefag (Vg2) blir her tilbudt for skoleåret 2020/2021.

Våre elever finner jobber i landbasert industri så vel som offshore-bedrifter. Skolen har også et voksenopplæringssenter med rundt 500 elever som tar både yrkesfag og generell studiekompetanse.

Mange besøkende på Åpen dag

Torsdag 23. januar arrangerte vi Åpen dag ved Stavanger offshore tekniske skole (SOTS). Her fikk de mange besøkende god informasjon, innblikk i verksted, laboratorier og simulatorer samt nystekte lapper.

Også Forus energigjenvinning, Skretting, IVAR Drikkevannsbehandling og IVAR Avløpsvannbehandling var til stede som representanter for potensielle opplæringsbedrifter.

Takk for innsatsen til alle som var med på gjennomføringen av Åpen dag!

Aktuelt

Til toppen