Videregående skole

Velkommen til Stavanger offshore tekniske skole! 

Brosjyre SOTS (PDF, 623 kB)

COVID smitte påvist

20 medarbeidere/elever i en(1) klasse/kohort ved skolens voksenopplæring (VO) i Kalhammaren er i karantene etter at det er påvist covid-19-smitte blant våre elever/medarbeidere. Skolen har informert de elever og medarbeidere dette gjelder. Nærkontakter blir fulgt opp av kommunens smittesporingsteam. Klassen det gjelder er allerede flyttet til Teams undervisning.


Undervisning ved alle VO klasser i Kalhammaren flyttes til Teams undervisning, fra og med i morgen torsdag 14.01.21 til og med fredag 22.01.21. Elever og lærere ved VO Kalhammaren vil i perioden ikke møte på skolen. For øvrige elever ved SOTS VGS og VO studiested Tanke Svilands gate fortsetter undervisningen som planlagt.

Vi gjør vårt ytterste for å gi et opplæringstilbud for våre elever, og jobber med å tilrettelegge opplæringen i den situasjonen vi er i. Vi gjør det vi kan for å legge til rette for og ivareta våre elever og medarbeidere på en god måte, som ivaretar smittevern. Skolen følger gjeldende smittevernregler og anbefalinger gitt av myndighetene.

Her kan du se en video om skolen:

Presentasjon av Stavanger offshore tekniske skole

Eller lese mer i denne brosjyren:

Brosjyre Stavanger offshore tekniske skole

 

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

 

Videregående skoler på rødt nivå

Handlingsplan for rødt nivå (PDF, 58 kB)

 

Skolebyggene er åpne

Husk: Kom frisk - Vask hendene - Hold avstand

Ta kontakt med skolen om dere lurer på noe!

Smittevernveileder     

SOTS har blitt tildelt midler til et ERASMUS+ KA229 prosjekt (2020-2022).

Partnere fra Norge, Tyrkia, Italia, Ungarn, Latvia og Portugal kom sammen for å forbedre vgs elevens motivasjon til å lese med det mål å øke deres skolesuksess, tilfredshet og personlige utvikling. Et av prosjektets mål er å utvikle kritiske leseferdigheter som er relevante i alle fagområder.

Les mer her:

Erasmus prosjekt

Aktuelt

  • Bli med og snakk om det!
    Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv. I desember starter en ny folkeopplysningskampanje hvor målet er å forebygge selvmord. Rogaland fylkeskommune er med i kampanjen som minner oss om at det å spørre om selvmordstanker kan redde liv. Og at...
  • Frist for PC-ordningen er 30. november
    Etter 30. november kan du som går i Vg1 ikke lenger benytte PC-ordningen. Du kan ikke kjøpe på ordningen neste år.
  • Dette betyr gult nivå for skolene
    De videregående skolene i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som sier hvilke smitteverntiltak de skal følge. Det betyr skjerpede krav til hygiene og avstand.
Til toppen