Videregående skole

Velkommen til åpen dag!

Torsdag 23. januar arrangerer vi åpen dag på Stavanger offshore tekniske skole (SOTS). 

Åpent hus fra kl. 16.00-19.00:

Det er lagt opp til felles informasjon i Auditorium 123 kl. 16.15, 17.15 og 18.15.

Vi tilbyr:

  • informasjon om våre skoletilbud

  • åpne laboratorier og simulatorer

  • en prat med opplæringsbedrifter

Følgende bedrifter, som tilbyr læreplasser innen kjemiprosess og laboratoriefag, vil være representert:

IVAR Drikkevannsbehandling, IVAR Avløpsvannbehandling, Forus energigjenvinning, Skretting og Equinor. 

 

Vel møtt! 

SOTS - mer enn offshore-teknisk

Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) er en yrkesfaglig videregående skole med 105 elever, fordelt på Teknikk og industriell produksjon (Vg1 TIP), Brønnteknikk (Vg2) og Kjemiprosess (Vg2). Også Laboratoriefag (Vg2) blir her tilbudt for skoleåret 2020/2021.

Våre elever finner jobber i landbasert industri så vel som offshore-bedrifter. Skolen har også et voksenopplæringssenter med rundt 500 elever som tar både yrkesfag og generell studiekompetanse.

Nye hjemmesider er under utarbeiding

Snart skal det bli enklere å finne den informasjonen du trenger.

Nye nettsider

Aktuelt

Til toppen