Lånekassen

Du som er elev på videregående skole eller voksenopplæring kan søke stipend fra Lånekassen. Det er flere typer støtte, blant annet kan du søke om utstyrsstipend.  

Lån og stipend for elever i videregående

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater. Du må selv søke om stipend. Søknaden må du sende etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du kan har rett til.

Du finner informasjon om alle støtteordningene på Lånekassens nettsider.

Lånekassens sider for elever i videregående

Lån og stipend for voksne elever

Voksne elever kan søke lånekassen om lån og stipend. Hvis du ikke har voksenrett, får du støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Det vil si at når du får støtte til videregående opplæring, bruker du av de åtte årene du har rett til støtte hos Lånekassen. Du må velge høyere utdanning for å få riktig støtte selv om du går på videregående.

Lånekassens side for voksne elever