Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette i Visma InSchool (VIS). Husk å laste opp dokumentasjon fra sakkyndig når du søker. Søk så tidlig som mulig i skoleåret, senest 14 dager før eksamenstrekket.

Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være eget rom ved eksamen, utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Les mer om særskilt tilrettelegging her.