Hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi deg en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt på eksamen for det enkelte fag. Du er selv ansvarlig for å ta med hjelpemidlene til eksamen.

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

(Knappen nedenfor åpner en fellesside for fylket med informasjon om hjelpemidler)

 Oversikt over alle hjelpemidlene som er tillatt