Ny runde med IT/Data kurs i oktober for elever ved voksenopplæringen på SOTS

Det er viktig at du har grunnleggende IT/data ferdigheter når du starter på ulike fag på voksenopplæringen. Dersom du er i tvil om hvor gode dine datakunnskaper er, meld deg på kursene.

Vi tilbyr følgende kurs:
- Kurs 1: Internett, Itslearning, Teams, VIS, hvordan printe ut på skolen, Word og Power Point
- Kurs 2: Excel

Meld deg på her: IT/Data kurs Oktober

Du vil få beskjed på mail før kursstart, med informasjon om sted (på skolen). 
Du må ha installert Office-pakken (Word, Power Point) før du kommer på kurset. Pass også på at du har fått tilgang til Visma og It’s Learning!
Hvis du ikke får det til, ta kontakt med IT for hjelp FØR kurset.

Kontakt info for spørsmål om kurset:
Epost: vosots@skole.rogfk.no 
Tel: 48 99 94 49