Generelle timeplaner for alle fag

Her er oversikt over tidspunkter for alle fag på SOTS. I vedtaksbrevet fra voksenopplæringen står det hvilke fag du skal ta. 

Se oversikt: