Skolens lokaler

Skolen har flere lokaler den benytter seg av.

Hovedbygget brukes til undervisning. Her finnes også bibliotek, kantine og flere grupperom som brukes aktivt.

I tillegg til dette har vi to mindre bygg, som kursavdeling og voksenopplæring hører til. Disse byggene blir også brukt til undervisning og kurs.

Vi har også en materialprøvestasjon som studenter og elever kan bruke til oppgaver og inspirasjon.