Skolens ledelse

 

 

Geir Tuftedal

Rektor

Epost: geir.tuftedal@skole.rogfk.no

Telefon: 51 50 03 09

Mobil: 95 20 30 69

 

 

Tore Gudmestad

Avdelingsleder vgs. – rektors stedfortreder

Epost: tore.gudmestad@skole.rogfk.no

Telefon: 51 50 03 05

Mobil: 45 21 22 30

 

 

Øystein Førsvoll

Avdelingsleder vgs. voksenopplæring, oppdragsvirksomhet og fagskolen materialprøvestasjon

Epost: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Telefon: 51 50 03 07

Mobil: 47 27 69 65

 

 

Børge Harestad

Avdelingsleder fagskolen petroleum

Epost: borge.harestad@skole.rogfk.no

Telefon: 51 50 03 75

Mobil: 99 37 27 58

 

 

Jone Johnsen

Avdelingsleder fagskolen og videregående opplæring for voksne - helse og oppvekst

Epost: jone.johnsen@skole.rogfk.no

Tlf: 51 500 300

Mobil: 99 43 51 10

Besøksadresse:

Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger

 

 

Leif Kjetil Knudsen

Avdelingsleder utvikling, kvalitet og IT

Epost: leif.kjetil.knudsen@skole.rogfk.no

Telefon: 51 50 03 13

Mobil 95 02 66 01

 

 

 

Jan Tore Tønnesen Nilsen

Avdelingsleder fagskolen maritim avdeling, studiested Haugesund

Epost: jan.tore.nilsen@skole.rogfk.no

Telefon: 51 92 21 24

Mobil: 48 95 08 76

Besøksadresse:

B. Stolt-Nielsens gate 22, 5529 Haugesund

 

   

Jorunn Løge

Avdelingsleder fagskolen helse- og oppvekst

Epost: jorunn.loge@skole.rogfk.no

Telefon: 489 99 449

Mobil: 92 68 93 77

 

 

   

Robert Drønen

Avdelingsleder fagskolen elektro/automasjon, TIP/maskin, studiested Haugesund

Epost: robert.dronen@skole.rogfk.no

Telefon: 51 92 21 24

Mobil: 48 13 83 18

Besøksadresse:

B. Stolt-Nielsens gate 22, 5529 Haugesund

 

 

  

Harald Unneland Dyngen

Avdelingsleder fagskolen elektro/automasjon, TIP/maskin, bygg og anlegg og KEM (Klima, Energi, Miljø)

Epost: harald.steinar.unneland.dyngen@skole.rogfk.no

Telefon: 51 50 03 33

Mobil: 40 01 99 76

 

 

Torstein Øiom

Avdelingsleder administrasjon, IKT, bibliotek og eksamen

Epost: torstein.oiom@skole.rogfk.no

Telefon: 51 50 03 08

Mobil: 41 41 99 23

Til toppen