Rektors hilsen

På vegne av Stavanger offshore tekniske skole og Fagskolen Rogaland vil jeg ønske deg velkommen til et nytt skoleår.  Skolen er i konstant utvikling og kommende år er intet unntak. 

Skolen består nå av et voksenopplæringssenter for midtfylket, en videregående skole, en fagskole, et kurssenter og en materialprøvestasjon. I oktober 2017 ble Fagskolen Rogaland organisert som én skole med én rektor, lokalisert ved SOTS. Fra og med august 2018 inngikk, i tillegg til den maritime fagskolen i Haugesund, også Fagskolen
Helse som en avdeling av Fagskolen Rogaland. Fagskolen Helse er inneværende skoleår lokalisert i Tanke Svilandsgate hvor Bergeland vgs. tidligere holdt hus.

Vår visjon er at SOTS skal gi en framtidsrettet fagopplæring i et utfordrende og trivelig miljø. Dette betyr at utdanningen du starter på hos oss skal holde et høyt nivå tilpasset både dagens og morgendagens næringsliv. Skolen skal være et godt sted å lære og et godt sted å være. Skolehverdagen skal preges av trivsel og felleskap.

Disse nettsidene gir en del informasjon om skolens tilbud, om skolens administrasjon og ledelse, reglement, skolerute, eksamen og diverse praktiske detaljer. Har du spørsmål eller kommentarer, vil vi gjøre vårt beste for å svare, samt hjelpe deg med å komme godt i gang med skoleåret ditt.

Vi vil gjøre det vi kan for at utdanningen du får hos oss vil bidra til en god, interessant og meningsfull jobb i framtiden. Til gjengjeld krever vi en stor innsats og et høyt engasjement fra deg i den tiden du er ved skolen. Kunnskap kommer ikke av seg selv, men gjennom hardt og målrettet arbeid.

Jeg ser frem til et nytt skoleår. La oss alle bidra til å gjøre skoleåret til en hyggelig og god opplevelse. Jeg håper du vil trives.

Lykke til!
 

Geir Tuftedal, rektor

Til toppen