VG2 Kjemiprosess- og laboratoriefag

Har du lyst til å styre teknisk utstyr i prosessindustrien? Eller er du interessert i kjemi og realfag, men ønsker en praktisk utdanning. Da kan kjemiprosess- og laboratoriefag være en spennende karrierevei. Aktuelle arbeidsplasser for kjemiprosess kan være innen oljeindustrien, vannbehandling, næringsmiddelindustrien, forbrenningsanlegg og metallurgisk industri med flere. Laboratoriefaget utdanner faglaboranter inne blant annet forskning, produksjon, diagnostikk, matsikkerhet, helse og miljø. Inntakskrav er vg1 TIF og elektro og datateknologi. 

Hvorfor velge Kjemiprosess- og laboratoriefag? 

Du lærer

 • å følge og å overvåke en produksjonsprosess fra start til slutt
 • hva som påvirker prosessen og hvordan du kan regulere den
 • å styre og å vedlikeholde ventiler og annet teknisk utstyr i prosessindustrien
 • om sikkerhet, helse og miljø

Du bør være

 • praktisk anlagt og problemløser
 • interessert i mekanisk og teknisk utstyr
 • interessert i å fokusere både på helhet og detaljer
 • god til å følge regler og prosedyrer

Hvorfor velge SOTS?

I løpet av skoleåret får du bruke laboratorier til å erfare kjemiske reaksjoner og ulike prosesser. Du får koble opp prosess-sløyfer, sjekke ulike målinger og gjøre feilsøking i anlegget. Du lærer om sikkerhet og miljøhensyn i arbeidslivet.

Skolen har utplasseringsavtaler med bedrifter der du kan jobbe med ulikt utstyr og bli kjent med prosessen og yrket. 

Første året - Vg1 

For å komme inn på Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag må du først ha gått Vg1 teknologi- og industrifag (TIF).

SOTS tilbyr Vg1 teknologi- og industrifag

Andre året - Vg2

Du har 35 timer opplæring per uke i fellesfag og programfag. Fellesfag omfatter engelsk, norsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Programfagene består av produksjon og vedlikehold, kjemisk teknologi og dokumentasjon og kvalitet.

I yrkesfaglig fordypning er det satt av tid til utplassering i bedrift og tverrfaglige prosjekter innen kjemiprosess og oljeindustri.

I løpet av skoleåret lærer du hvordan ulike produksjonsanlegg er designet, blir kjørt og regulert. Du vil få kunnskap om kjemikalier og setter deg inn i systemer som har høye temperaturer og trykk. Du vil lære om virkemåten til ventiler, pumper, motorer, turbiner og kompressorer. En del av undervisningen foregår på simulatorer med reguleringssløyfer på automasjonslab og i kjemilab. Du får kjøre prosesser og tolke resultater fra analyser og måleinstrumenter. Praktisk erfaring med faget får du også gjennom ekskursjoner og praksisperioder i bedrifter. 

Fullført og bestått kjemiprosess Vg2 gjør deg kvalifisert til læreplass. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du kan søke plass som lærling i bedrift i: 

 • oljeindustrien (petrokjemisk)
 • innen vannbehandling (drikkevann/avløpsvann)
 • næringsmiddelindustrien (mat, meieri, dyrefôr)
 • forbrenningsanlegg (søppel/energi-gjenvinning)
 • metallurgisk industri (smelteverk/støperi)
 • farmasøytisk industri (medisin)
 • treforedlingsindustri (papp/papir)

Ta kontakt med skolen: sots@skole.rogfk.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51500350/ 90127437 om du har spørsmål. 

Veien videre

Etter to år som lærling i bedrift går du opp til eksamen for å få fagbrev. Når du har fullført utdanningen, kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning. Fagskolen Rogaland tilbyr gratis studier på teknisk fagskole innen olje- og gassbehandling.


Illustrasjon av studenter 

 

 

Til toppen