VG2 Brønnteknikk

Har du lyst på jobb inne offshore industrien? På vg2 brønnteknikk blir du kjent med fordypningene som fører frem til fagbrev som boreoperatør eller i brønnfaget med vekt på havbunnsinstallasjoner, kabeloperasjoner eller sementering. Fullført brønnteknikk vg2 gjør deg kvalifisert til læreplass i offshoreindustrien

Hvorfor velge brønnteknikk? 

Du lærer

 • den geologiske historien som førte fram til dannelsen av olje- og gassfelter utenfor Norge
 • om ulike plattformer og undervannsanlegg som brukes på norsk sokkel
 • om utstyr som brukes på plattformen og nede i brønnene
 • hvordan en brønn bores og klargjøres for produksjon av olje og gass
 • om ulike valg som gjøres for å få mest mulig olje eller gass ut av fellene
 • om oppgradering og vedlikehold i brønnene

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i teknisk og mekanisk utstyr
 • god til å følge regler og prosedyrer

Hvorfor velge SOTS?

I løpet av skoleåret blir du kjent med hvordan livet i offshorebransjen fungerer. Du får jobbe i verksted og på laboratorier med utstyr og væsker som brukes i brønnene. SOTS bruker to store simulatorer til å øve på boring og brønnkontroll. Du får kjøre truck og laste og sikre utstyr i en offshore-container. Du får også innblikk i fagområdene kjemiprosess og laboratoriefag som også kan lede til jobber i offshorebransjen. 

Første året - Vg1 

For å komme inn på brønnteknikk Vg2 må du først ha gått Vg1 teknologi- og industrifag (TIF) eller kryssløp fra Vg1 elektrofag. Det er også mulig å komme inn dersom du har gått Vg2 automasjon. 

 

Programfagene lærer deg teorien om leting, boring, komplettering, produksjon, brønnvedlikehold og HMS. Praktiske utprøvinger får du i arbeid ved moderne simulatorer, kurs og sertifiseringer samt utplassering i bedrifter. Fullført brønnteknikk Vg2 gjør deg kvalifisert til læreplass i offshoreindustrien.

Andre året - Vg2

 

Du har 35 timer opplæring per uke i fellesfag og programfag. Fellesfagene består av kroppsøving, norsk, engelsk og samfunnsfag. 

Programfagene omfatter emner innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), boring og klargjøring og vedlikehold av brønner. Du får bruke boresimulator og laboratorier og delta på kurs som er viktige for offshorearbeideren.

Yrkesfaglig fordypning gir deg mulighet til fordypning innen de ulike fagområdene som brønnteknikk leder fram til, og prøve deg i yrket gjennom utplassering i bedrift. 

Fullført og bestått brønnteknikk Vg2 gjør deg kvalifisert til læreplass i offshoreindustrien. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du kan søke plass som lærling i bedrift i én av disse fagretningene:

 • Boreoperatør
 • Komplettering
 • Sementering
 • Kveilerørsoperasjoner
 • Elektriske kabeloperasjoner
 • Mekaniske kabeloperasjoner
 • Havbunnsinstallasjoner 

Etter to år som lærling i bedrift går du opp til fagbrev.

Ta kontakt med skolen: sots@skole.rogfk.no, telefon 51 50 03 00 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51 50 03 50/ 901 27 437 om du har spørsmål. 

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev. Når du har tatt fagbrevet kan du søke jobb i denne bransjen og samtidig gå videre på Fagskolen Rogaland, petroleumsfag, slik at du får kompetanse som skiftleder eller prosjektleder. 


Illustrasjon av simulator 

  

Til toppen