VG1 Teknologi- og industrifag (TIF)

Er du interessert i maskiner eller teknisk utstyr? Da er VG1 TIF en god start på yrkeskarrieren. Du kan gå videre å ta fagbrev slik at du er kvalifisert for arbeid i olje- og prosessindustrien

Illustrasjon av studenter  Hvorfor velge Vg1 teknologi- og industrifag?

Du lærer 

 • hvilke materialer og teknikker det er behov for i dagens og framtidens samfunn
 • hvordan du gjennomfører produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • å kvalitetssjekk arbeidet ditt ved hjelp av tabeller og digitale verktøy
 • hvordan du bruker og vedlikeholder maskiner og produksjonsutstyr i et verksted
 • å dokumentere og begrunne løsninger og prosesser
 • om overflatebehandling, kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

 Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi
 • god til å følge regler og prosedyrer

Les mer om teknikk og industriell produksjon på vilbli.no

Hvorfor velge Stavanger offshore tekniske skole?

I løpet av skoleåret får du jobbe i verksted med ulike maskiner og metoder for å produsere et produkt. Du lærer om tilvirkning og overflatebehandling av ulike materialer.

Du får også kunnskap til Vg2-tilbudene våre; laboratoriefag, kjemiprosess og brannteknikk, som også kan lede til jobber i offshorebransjen. Du får bruke ulike laboratorier til å erfare kjemiske reaksjoner og ulike prosesser og lære om boring og teknisk utstyr som brukes i brønnoperasjoner.

Første året - Vg1 

Du har 35 timer opplæring per uke i fellesfag og programfag.

Fellesfagene består av kroppsøving, matematikk, norsk, engelsk og naturfag.

Programfagene omfatter emner innen produksjon og tjenester, konstruksjons- og styringsteknikk og produktivitet og kvalitetsstyring. Du får jobbe med ulike maskiner og teknikker i verksted og lærer om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av arbeidsprosesser. 

Yrkesfaglig fordypning gir innblikk i emner i fagområder som du kan velge til Vg2. Ved SOTS får du innblikk i styringsteknikk, bore- og brønnteknikk, kjemiprosess og laboratoriearbeid.

Utdanningen tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag.

Andre året - Vg2

Etter Vg1 TIF kan du velge i overkant av 10 ulike fagretninger som gir tilgang til forskjellige muligheter innen mer enn 50 ulike yrker som lærling i bedrift.

På SOTS kan du velg mellom tre retninger på Vg2: Brønnteknikk, Kjemiprosess og Laboratoriefag.

Veien videre

Etter to år i skole og to år som lærling i bedrift får du yrkeskompetanse med fagbrev.

Når du har tatt fagbrevet, kan du søke jobb i bransjen du har valgt og samtidig gå videre på Fagskolen Rogaland, Petroleumsfag, slik at du får kompetanse som skiftleder eller prosjektleder.


Illustrasjon av arbeid på oppkoblingstavle 

 

Til toppen