Laboratoriefag - Vg2

Er det spennende å blande sammen ulike væsker og se reaksjonen? Synes du det er spennende å forstå hva som endrer egenskapene til ulike stoffer? Er du interessert i kontroll av kvalitet, miljø og smittevern? Som laborant arbeider du i laboratorier innenfor industri, medisin, næringsmiddel, miljøvern, politi, tollvesen eller forskning.

Hvorfor velge laboratoriefaget? 

Du lærer

 • om prøvetaking og analyser
 • om forståelse for produksjonsprosessen
 • om kjemi og laboratorieteknikker
 • om nøyaktighet, varsomhet og faglig etikk

Du bør være

 • interessert i kjemi og realfag
 • interessert i helse og miljø
 • opptatt av forskning

Hvorfor velge SOTS?

I løpet av skoleåret blir du kjent med hvordan det er å jobbe i et laboratorium. Du får bruke laboratorietekniker til å erfare mange ulike kjemiske reaksjoner og prosesser. Du lærer også om de ulike typene laboratorier. Du lærer om sikkerhet og miljøhensyn i arbeidslivet. Skolen har utplasseringsavtaler med bedrifter der du kan jobbe med laboratorieoppgaver.

Første året - Vg1

For å komme inn på Vg2 laboratoriefag må du først ha fullført Vg1 teknikk- og industriell produksjon. Du kan også krysse over fra studiespesialiserende til Vg2 Laboratoriefag.

Andre året - Vg2

Du har 35 timer opplæring per uke i fellesfag og programfag. Fellesfag omfatter norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. 

Programfagene består av laboratoriearbeid og dokumentasjon og kvalitet.

I yrkesfaglig fordypning er det satt av tid til utplassering i bedrift og tverrfaglige prosjekter innen laboratoriearbeid og kjemiprosess.

På skolen arbeider du mange timer i laboratoriet, der du blant annet utfører kjemiske analyser, materialprøving og miljøtester. Du lærer om ulike analysemetoder og laboratorietekniker. Du lærer å bruke og kalibrere ulike instrumenter. Du lærer også å jobbe på en nøyaktig og sikker måte, bruke riktige prosedyrer og skrive rapport som viser prosessen og resultatet av laboratoriearbeidet.

Fullført og bestått laboratoriefag Vg2 gjør deg kvalifisert til læreplass. Du har også mulighet til å ta påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du kan søke plass som lærling i bedrift i: 

 • oljeindustrien (petrokjemisk)
 • innen vannbehandling (drikkevann/avløpsvann)
 • næringsmiddelindustrien (mat/meieri/dyrefôr)
 • metallurgisk industri (smelteverk/støperi)
 • farmasøytisk industri (medisin)

Det er overskudd av læreplasser i arbeidsmarkedet.

Film om laboratoriefag

Ta kontakt med skolen: sots@skole.rogfk.no, telefon 51 50 03 00 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51 50 03 50/ 901 27 437 om du har spørsmål. 

Veien videre

Etter to år som lærling i bedrift går du opp til eksamen for å få fagbrev. Når du har fullført utdanningen kan du gå ut i arbeid eller ta Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført utdanningen, kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.

Illustrasjon av lab  

Til toppen