Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Kjemiprosess - Vg2

Har du lyst å styre teknisk utstyr i prosessindustrien? Er du interessert i hvordan ulikt mekanisk utstyr er bygget opp og fungerer? Da kan kjemiprosessfaget være en spennende karrierevei.

Hvorfor velge kjemiprosess? 

Du lærer

  • å styre teknisk utstyr i prosessindustrien
  • hvordan ulikt mekanisk utstyr er bygget
  • hvordan det mekaniske utstyret fungerer

Du bør være

  • interessert i teknisk utstyr
  • interessert i å finne ut hvordan mekanisk utstyr er bygget og fungerer

Hvorfor velge SOTS?

I løpet av skoleåret får du også kjennskap til vg2 tilbudene våre;  teknikk og industriell produksjon, laboratoriefag og brønnteknikk. Du får bruke ulike laboratorier til å erfare kjemiske reaksjoner og ulike prosesser og lære om boring og teknisk utstyr som brukes i brønnoperasjoner. 

Første året - Vg1 

Du må ta teknikk- og industriell produksjon Vg1 og utdanningen til de fleste yrkene er tar normalt fire år. Du går de to første årene på skole. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har også mulighet til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timer opplæring per uke i både fellesfag og programfag

Andre året - Vg2

Her lærer du hvordan ulike produksjonsanlegg er designet, blir kjørt og regulert. Du vil få kunnskap om kjemikalier og setter deg inn i systemer som har høye temperaturer og trykk. Du vil lære i detalj om ulikt teknisk utstyr som ventiler, pumper, motorer, turbiner og kompressorer. Det benyttes simulatorer, reguleringssløyfer i undervisningen og det blir aktiviteter på automasjonslab og kjemilab . Der kjøres prosesser og man tolker resultater fra analyser og måleinstrumenter. Praktisk erfaring med faget får du også ved ekskursjoner og praksisperioder i bedrifter.Aktuelle arbeidssteder kan være oljeindustrien, innen vannbehandling, næringsmiddelindustrien, forbrenningsanlegg og metallurgisk industri med flere.

Vg2

 

Ta kontakt med skolen: sots@skole.rogfk.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51500350/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Veien videre

Opplæringen fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning.


Klikk for stort bildeIllustrasjon av studenter 

 

 

Til toppen