Laboratoriefag - Vg2

Laboratoriefag kan være inngangsporten til fagbrev som laborant. Som laborant arbeider du i ulike laboratorier både innenfor medisin, næringsmiddel, industri  eller forskning. Skoleåret 2019/20 tilbyr ikke skole dette utdanningstilbudet, men det vil være søkbart for skoleåret 2020/21.

Hvorfor velge laboratoriefaget? 

Du lærer

Du bør være

Hvorfor velge SOTS?

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Første året - Vg1

Du kan begynne på Vg2 laboratoriefag hvis du har fullført Vg1, gjelder alle studieretninger.

Andre året - Vg2

På skolen arbeider du mange timer i laboratoriet der du blant annet utfører miljøtester og analyserer dem.  Du lærer å håndtere og kalibrere ulike instrumenter. Å skrive rapporter er en viktig del av laboratoriearbeidet.

Vg2

Laboratoriefaget har flere læreplasser enn elever til å fylle disse. 

Ta kontakt med skolen: sots@skole.rogfk.no, telefon 51 50 03 00 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no telefon 51 50 03 50/ 901 27 437 om dere har spørsmål. 

Veien videre

Til toppen