Klage på karakter

Du kan klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Klagefristen er 10 dager fra karakteren er gjort kjent på skolearena, eller fra den dagen du har mottatt begrunnelsen.

For å klage fyll ut et av skjemaene nedenfor og send til avdelingsleder Øystein Førsvoll på epost: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Klage standpunktkarakter (DOCX, 41 kB)

Klage eksamenskarakter (DOCX, 70 kB)

Les mer her: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter/

(Du kommer nå til en felles side for fylket)

Til toppen