Restplass

Restplasser– videregående opplæring for voksne

Rogaland fylkeskommune gir tilbud om videregående opplæring for voksne. Vi starter opplæring to ganger i året, i august og januar. Hvis det er ledige plasser før oppstart, kan du søke om en slik plass selv om du ikke har rett til videregående opplæring for voksne.

Restplasser

Oversikt over ledige restplasser blir normalt publisert i begynnelsen av august og desember. Du må søke om restplass. Søknadsskjema og frister blir lagt ut på www.rogfk.no samtidig med oversikten over ledige plasser. Restplass tildeles de som søker først.

Du kan søke restplass i periodene:

  • 2. - 8. august for fag som starter om høsten. 
  • 7. - 13. desember for fag som starter om våren.

Søk ledige restplasser

Du får svar på søknaden din innen:

  • 21. august (høst)
  • 18. desember (vår)

Du kan ikke få restplass dersom du

  • har ungdomsrett.
  • har tatt faget tidligere og har fått karakteren 2 eller bedre.
  • ikke har fullført grunnskolen i Norge eller minimum 9 år grunnutdanning i utlandet.
  • er minoritetsspråklig og ikke kan dokumentere norskkunnskaper på B1-nivå.
  • ønsker å få opplæring i engelskfaget og ikke kan dokumentere engelsk på B1-nivå eller har minimum karakteren 2 fra grunnskolen.
Til toppen