Rådgivning og deltakerkontakt

Din rådgiver og din deltakerkontakt på voksenopplæring SOTS er Stella Aguirre.

Kontakt Stella hvis …

- du sliter med å planlegge fagene dine,

- det er vanskelig å få tid til å lese og studere,

- du er redd for prøver,

- du trenger hjelp med planlegging av studietid,

- du har fått påvist lese og skrivevansker,

- du ikke trives på skolen,

- du har andre utfordringer med studiene dine

 

Kontaktinfo: stella.aguirre@skole.rogfk.no eller Tel: +47 51 500 315.

Til toppen