Kildevurdering og kildebruk

Når du finner ny informasjon til skoleoppgavene dine og benytter disse. Er det viktig at du sjekker at informasjonen du benytter er korrekt og oppgir at du benytter informasjonen på en korrekt måte. 

Kildevurdering:
Når du skal skrive oppgaver er det viktig at du er vurderer kildene du har funnet. Dette kan du gjøre ved hjelp av TONE:
T for troverdighet, hvem står bak informasjonen du har funnet?
O for objektivitet, hvorfor er informasjonen publisert, sjekk ut Om oss knappen  på nettsidene
N for nøyaktighet, se på språket og når kilden ble oppdatert. Har kilden oppgitt  sine kilder?
E for egnethet, gir kilden deg svarene du trenger til oppgaven din?

Kildebruk
I tillegg må du vite hvordan du benytter kildene dine i oppgaven din. Som hvordan du skal sitere og lage litteraturliste. På nettsiden finner du forklaring og eksempler på hvordan du setter opp kildene dine både i oppgaveteksten, ved å sitere og i litteraturlisten. Bare husk å velge rett referansemal, APA7

Kildekompasset

 

Å finne og oppgi kilder kan være vanskelig. Du kan ta turen til biblioteket om du trenger hjelp til dette arbeidet.
I tillegg kan du se på disse nettsidene for hjelp til oppgaveskriving og for å få informasjon om opphavsrett.

Søk & Skriv: Hjelp til oppgaveskriving

Søk & Skriv

DelRett:Informasjon om opphavsrett.

DelRett

 

 

Til toppen