Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Tjenesten er dessverre kun for elever ved videregående skole og ikke voksenopplæring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du behov for råd og veiledning som har med helse å gjøre? Eller trenger du bare noen å snakke med? Da er kanskje skolehelsetjenesten noe for deg.

Du kan møte helsesykepleier Tone på skolen ved biblioteket ved følgende tidspunkt:


Tirsdag 2/11 kl. 08.00-12.00
Tirsdag 14/12 kl. 08.00-12.00
Tirsdag 4/1 Kl 08.00-12.00
Tirsdag 1/2 kl. 08.00-12.00
Tirsdag 8/3 kl. 08.00-12.00
Tirsdag 5/4 kl. 08.00-12.00
Tirsdag 3/5 kl. 08.00-12.00
Tirsdag 7/6 Kl. 08.00-12.00

 

Helsesykepleier som er tilknyttet skolen har kontor på Helsestasjon for ungdom i Stavanger, Nytorget 1 i Stavanger. Ønsker du time for samtale kan du ta kontakt på sms, tlf 48075940, eller på mail: tone.r.larsen@stavanger.kommune.no 

Du finner meg også på Helse Norge, der du kan skrive direkte meldinger.

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Obs: du skal ikke komme om du er syk/har luftveisinfeksjon

Du kan også benytte vårt generelle tilbud på Helsestasjon for ungdom der vi har drop in, hver mandag og torsdag mellom kl. 13.00 – 17.00.

Vi i skolehelsetjenesten og på Helsestasjon for ungdom, snakker nå med mange ungdommer som er triste, frustrerte og redde på grunn av koronasituasjonen og har derfor laget et skriv med informasjon, da vi forståelig at dette er krevende. Her står det litt om hvor en kan få hjelp og hva en kan gjøre selv for å få det bedre.

Korona og ungdom (PDF, 317 kB)

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Men ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

 Helsesykepleier gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Ved behov kan vi henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Du kan for eksempel snakke med oss om:

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjons angst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på prevensjon.

Lenker

Til toppen