Kontaktlærer

Kontaktlærere har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærere har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et godt klassemiljø, og følge opp praktiske og administrative gjøremål.

Ved skolestart får elevene vite hvem som skal være deres kontaktlærer. 

Kontaktlærere skoleår 2020/2021:

TIPA: Cecilie Vorland Hertervik

TIPB: Joachim Nakken

BRØNN A: Atle Gjøse
BRØNN B: Gry Kapstad
BRØNN C: May Hodne

BRØNN D: Linda Lidal

LAB: Nina Simonsen

KP: Kent Arne Ask

Til toppen