Skoleskyss

Smitteverntiltak skoleskyss 

Les side 13 i denne veilederen og kulepunktene under før du som elev møter opp på skolen:

https://www.fhi.no/contentassets/8fe48d60238c47709d52cf2ad6cd527d/veileder-for-ungdomskole-og-videregaende-skole.pdf

 

•         I tillegg til avstandskravet på en meter i buss er det viktig å merke seg:

•         Sjåførene ikke har anledning/kapasitet til å rettlede elevene ombord i bussene, her må foresatte/skolene informere elevene på forhånd hvordan de skal sette seg i bussene.

•         En reisende pr dobbelsete (søsken sitte sammen).

•         Sjåførene har heller ikke anledning til å hjelpe de minste med setebelte.

•         Framdøren på bussene er sperret, kun inngang/utgang bak.

•         De to fremste seteradene ombord i bussene er avsperret.

•         I maxitaxi/minibuss som har 16 seteplasser, er det mulig å ta med 10 sittende passasjerer.

•         Maxitaxi/minibuss med 12 sitteplasser, 8 sittende passasjerer.

•         Vanlig taxi (personbil) maks 2 passasjerer, ingen i fremsetet.

•         Rullestoltransport i stor taxi, maks 2 rullestoler, dersom 1 meter mellom hver rullestol. Ellers er det maks en rullestol.

Til toppen