Informasjon fra helsesykepleierne

Til alle elever i videregående skole i Stavanger.

Skolehelsetjenesten er for tiden stengt pga korona-utbruddet. Vi vet at denne tiden kan være vanskelig for mange og at noen av dere har behov for hjelp, råd eller noen å snakke med.

Vi vil veldig gjerne hjelpe!

Ønsker du å snakke med noen eller spørre om noe kan du først ringe til helsesykepleier på din skole. Dersom helsesykepleier på skolen ikke svarer, kan du ringe til Helsestasjon for ungdom i Stavanger, telefon 900 93 544. Her vil du få snakke med en annen helsesykepleier som jobber med ungdom.

Helsestasjon for ungdom i Stavanger har nå stengt for drop-in. Ta kontakt med oss på telefon 900 93 544. Det er også mulig å få hjelp og finne nyttig informasjon på:

Hilsen alle helsesykepleierne ved de videregående skolene i Stavanger,
og ved Helsestasjon for ungdom.

Til toppen