Gratis vaksinering mot meningokokk A, C, W og Y - ny mulighet

Alle VGS-elever i Stavanger får tilbud om gratis vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y. Har du ikke fått vaksinert deg, har du fortsatt mulighet til å ta kontakt med Smittevernkontoret i Stavanger for å få vaksine.

Alle VGS-elever i Stavanger og lærlinger får tilbud om gratis vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y, dvs. smittsom hjernehinnebetennelse. Hvis du ikke har fått vaksinert deg, kan du ta kontakt med Smittevernkontoret i Stavanger for å avtale tid. Ring 51913339 eller send e-post til smittevernsrådgiver Anita Rognmo Grostøl: anita.rognmo.grostol@stavanger.kommune.no.

Smittevernkontoret i Stavanger har utarbeidet et informasjonsskriv om smittsom hjernehinnebetennelse som du finner her: 

Til toppen