ERASMUS+ KA229 prosjekt (2020-2022)

SOTS har blitt tildelt midler til et ERASMUS+ KA229 prosjekt (2020-2022).

Partnere fra Norge, Tyrkia, Italia, Ungarn, Latvia og Portugal kom sammen for å forbedre vgs elevens motivasjon til å lese med det mål å øke deres skolesuksess, tilfredshet og personlige utvikling. Et av prosjektets mål er å utvikle kritiske leseferdigheter som er relevante i alle fagområder.

Les mer her: Erasmus+ (europa.eu)

 

Til toppen