Timeplaner sots

Fellesfag for yrkesfag og fag til generell studiekompetanse og 4. påbygg. 

På voksenopplæring på sots kan du ta alle fellesfag for yrkesfag (norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag), i tillegg kan du ta fag til generell studiekompetanse og 4. påbygg. I tillegg tilbyr vi også programfagene til IKT servicefag.

Del denne artikkelen på:

Timeplaner for fellesfag for yrkesfag dagtid og kveldstid.

Timeplaner til generell studiekompetanse og 4. påbygg - dagtid og kveldstid.

Timeplaner for fellesfag og fag til generell studiekompetanse finner du her.