Voksenopplæring YFF vg1 Helse og oppvekst

Voksenopplæring YFF vg1 Helse og oppvekst

Denne høsten har Vg1 YFF gjennomført et vellykket prosjekt med « YFF i klasserom». Bakgrunn for å bruke klasserom er mangel på praksisplasser ute i kommune helsetjenesten.

Elevene har ingen/lite praksis fra før og med undervisning og veiledning i praksisrom får de lært seg grunnleggende ferdigheter før praksis i Vg2.
Elvene jobber målrettet utfra Vg3 kompetansemål fra helsefagarbeider og barn- og ungdomsfaget. Periodeplanen er lagt opp etter kompetansemål innen de ulike målområder fra helsefremmende, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.
Elevene utfører praktiske øvelser og ulike prosedyrer samt får repetisjon av teori knyttet til de ulike målområder.
YFF skal gi elevene en « smakebit» på de ulike yrkesvalg innen HO så det har vært gjennomført ulike praksisbesøk til barnehager, SFO, sykehjem, Stavanger helsehus – velferdsteknologi avdeling og Stavanger universitet sykehus (SUS)

Del denne artikkelen på: