Sosialrett

Sosialrett

Onsdag 17. oktober
kl 08:00 til 10:00
holder juridisk rådgivning for kvinner (JURK),
et foredrag om sosialrett
Hvor: aulaen (123)

Foredraget gir en grunnleggende innføring i sentrale begreper i forvaltningen og stønader fra NAV. Blant annet ser vi på vilkårene for å motta stønadene man kan få ved sykdom som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Videre går vi gjennom vilkårene for å motta stønad som enslig forsørger, sosialstønad og retten til kommunal bolig.

PROGRAM: 08.00-08.15:
Velkommen 08.15-09.00: Del 1 
09.00-09.15: Kaffepause
09.15-10.00: Del 2
10.00: Individuell rådgivning (begrensede plasser)

Del denne artikkelen på: