Søknadsfrist teknisk fagskole og fagskole helse

Fristen for å søke opptak til et av våre fagskoletilbud går ut fredag 15. april.

Det er fremdeles mulig å søke opptak til våre tilbud ved fagskolen.

Innen de tekniske fagene tilbyr vi:

Fagretning Fordypning
Bygg og anlegg Bygg
  Anlegg
  Klima, energi og miljø *
Elektro Automatisering
  Elkraft
Petroleum Boring
  Brønnservice
  Petroleumsproduksjon
  Havbunnsinstallasjoner
Teknikk og industriell produksjon Maskinteknikk

Innen de fagskole helsefag tilbyr vi:

Fordypning
Helse, aldring og aktiv omsorg
Kreftomsorg og aktiv lindring
Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Søking til fagskoletilbudene gjøres på  www.vigo.no innen 15. april.

* Skolens tilbud innen Klima, energi og miljø gjøres direkte til skolen. Frist er 27. mai 2016. Mer informasjon om dette tilbudet finner du  her.

Del denne artikkelen på: