Myter og mangfold i USA

Andy Meyer

Roving scholar Andy Meyer holdt et inspirerende og engasjerende foredrag for elever og studenter om « Myths and multitudes», dvs. myter og mangfold i USA.

Meyer snakket om hvordan myter har vært med på å forme den norske og amerikanske kulturen, og hvordan myter ikke alltid kan definere oss som nordmenn og amerikanere. Det var satt av tid til spørsmål og debatt, og både elever og studenter deltok.

Han snakket også om det amerikanske skolesystemet versus det norske skolesystemet, og vi kom inn på hvordan begrepet « New Public Mangement» har blitt en del av det amerikanske skolesystemet.  Andre tema som han kom inn på var Regionalism og U.S.A as a multicultural society.

Del denne artikkelen på: